О нама

Фондација "Принцеза Оливера", основан је 2008. у Београду, с мисијом очувања духовности, српске историјске и културне баштине. Aктивностима усмереним, пре свега, на подршку стваралаштва младих, с успехом ствара и реализује, подржава и организује пројекте из области културе и уметности.
  • Фонд „Принцеза Оливера“
  • контакт: info@princezaoliverafond.org.rs
  • ПИБ 105539782
  • Мат. бр. 17723847
  • Т.Р. 265-104031000123-45